PUBLICITAT

Mitjà de comunicació massiva que té per objecte informar, persuadir i obtenir un comportament determinat.

És l'àmbit on més s'utilitza la imatge i tot els recursos que ens ofereix i l'utilitza per donar a conèixer i convèncer al consumidor sobre un producte o idea determinat. A través de la imatge ha de buscar estratègies comunicatives i persuasives. A més, no deixa de vendre uns valors (una manera de ser i una manera de fer per canviar els valors que tenim del món en què vivim modificant la nostra realitat i mentalitat) construint noves realitats, móns ficticis a través d'elements reals. Per tant, els recursos de què en fa ús, augmenta la capacitat emotiva que té una imatge. És a dir, provoca la identificació del receptor amb allò que esta percebent. La publicitat ven promeses.
Hi ha una sèrie d'agents de publicitat que manipulen els nostres interessos perquè comprem allò que publiciten: mitjants de comunicació i grups econòmics de pressió (empreses i polítics). Els seus tres objectius principals són: informar, persuadir i aconseguir allò que vol. És el fonament bàsic de la competència en el mercat, estimula el desenvolupament i innovació. 
Un dels recursos que s'utilitzen per persuadir són les paraules esquer. Altrament, també en fa ús de l'atracció sexual i els patrons dels ideals. Volen crear una societat global i estàndard. 

L'anunci


El procés de realització d'un anunci suposa, en primer lloc, què volem fer, del que se n'encarrega el departament de comptes. Aquests, parlen amb el client i creen una primera petita idea de com pot ser l'anunci.
Més endavant, com es farà l'anunci; aquesta tasca la subdividim en "la idea" (els encarregats de la qual són els del departament creatiu) i "la realització" (s'encarreguen l'estudi gràfic i la productora).  Els de l'equip creatiu són aquells que desenvolupen una idea per l'anunci i creen l'esbós de com aquest serà (preproducció). Una vegada el client dóna el vistiplau, es duu a terme el procés de producció i postproducció a mans de la productora i estudi gràfic.
Finalment, per decidir on es mostrarà i difondrà l'anunci, hem d'acudir al departament de mitjans. Si es mostra a una tanca, com un futlletó, a la cadena televisiva que es publiqui, etc. tot això és decidit pel departament de mitjans.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada