dijous, 5 de maig del 2016

ANALISI D'UN ANUNCI GRÀFIC:


Marca: Mcdonalds

Producte: hamburguesa
Què veiem


1.Elements de la imatge que destaquen.


-Enquadrament:

-Tipus de plans: l'hamburugesa es troba en un plà detall
-Situació dels elements: a la imatge hi ha 4 elements: l'eslògan a la part de baix a la dreta i a sobre veiem el logotip, a l'esquerra ocupant els maxim espai hi ha l'hamburguesa ( per cridar l'atenció) i al centre a la part de dalt hi ha el nom de la marca.
-Colors que destaquen: destaquen el vermell en el fons de la imatge i en les lletres el blanc, també destaca e grop en el logotip i en l'hamburguesa (on també hi ha verd, vermell, groc i marró). L'hamburguesa té uns colors que criden l'atenció i la fan apetitosa.

2.El text.


-Eslògan: gran sabor, pequeños precios

-Situació del text: el text és gran, es troba als cantons i podem observar que en l'eslògan la frase "gran sabor" les lletres estan en gran i "pequeños precios" les lletres són més petites i també ens diu que l'hamburguesa es macnifica amb les tres primeres lletres de Mcdonalds.
-Logotip: la m gorga de Mcdonalds i es troba fora del producte central, en un costat de la imatge.

Què interpretem


1.Quin significat es deriva dels elements que s'observen en la imatge?


2.Quina és la funció del text? informar de les característiques del producte i relacionar la marca amb la imatge a través d'un eslògan.


3.Quina relació hi na entre la imatge i el text? la imatge i el text están relacionats pel fet que el text fa referència a les característiques de l'hamburguesa i la complementan ja que ens diu que es magnifica i que té un preu petit i un gran sabor.

4.Quins recursos expressius s'han emprat per persuadir el receptor? col·locar una hamburguesa molt gran i vistosa que obri l'apetit en l'expectador ( encara que aquesta hamburguesa no es correspon amb la realitat).


5.A quin públic s'adreça l'anunci? a un públic molt ampli, desde petits fins a grans ja que tothom menja hamburgueses de Mcdonalds.

6. Quins valors ens transmet? no transmet valors ja que és un anunci simple que es centra en mostrar el producte i que aquest sigui el centre d'atenció.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada