dijous, 5 de maig del 2016

ANALISI D'UN ANUNCI GRÀFIC:


Marca: Mcdonalds

Producte: hamburguesa
Què veiem


1.Elements de la imatge que destaquen.


-Enquadrament:

-Tipus de plans: l'hamburugesa es troba en un plà detall
-Situació dels elements: a la imatge hi ha 4 elements: l'eslògan a la part de baix a la dreta i a sobre veiem el logotip, a l'esquerra ocupant els maxim espai hi ha l'hamburguesa ( per cridar l'atenció) i al centre a la part de dalt hi ha el nom de la marca.
-Colors que destaquen: destaquen el vermell en el fons de la imatge i en les lletres el blanc, també destaca e grop en el logotip i en l'hamburguesa (on també hi ha verd, vermell, groc i marró). L'hamburguesa té uns colors que criden l'atenció i la fan apetitosa.

2.El text.


-Eslògan: gran sabor, pequeños precios

-Situació del text: el text és gran, es troba als cantons i podem observar que en l'eslògan la frase "gran sabor" les lletres estan en gran i "pequeños precios" les lletres són més petites i també ens diu que l'hamburguesa es macnifica amb les tres primeres lletres de Mcdonalds.
-Logotip: la m gorga de Mcdonalds i es troba fora del producte central, en un costat de la imatge.

Què interpretem


1.Quin significat es deriva dels elements que s'observen en la imatge?


2.Quina és la funció del text? informar de les característiques del producte i relacionar la marca amb la imatge a través d'un eslògan.


3.Quina relació hi na entre la imatge i el text? la imatge i el text están relacionats pel fet que el text fa referència a les característiques de l'hamburguesa i la complementan ja que ens diu que es magnifica i que té un preu petit i un gran sabor.

4.Quins recursos expressius s'han emprat per persuadir el receptor? col·locar una hamburguesa molt gran i vistosa que obri l'apetit en l'expectador ( encara que aquesta hamburguesa no es correspon amb la realitat).


5.A quin públic s'adreça l'anunci? a un públic molt ampli, desde petits fins a grans ja que tothom menja hamburgueses de Mcdonalds.

6. Quins valors ens transmet? no transmet valors ja que és un anunci simple que es centra en mostrar el producte i que aquest sigui el centre d'atenció.


ANALISI D'UN ANUNCI TELEVISIU:

https://www.youtube.com/watch?v=NPiCtM8cq9o


Producte: refresc
Marca: Cocacola
Durada de l'anunci: 1 minut

Què veiem/Què escoltem

1.Elements de la imatge que destaquen.


-Nombre de plans: primerissim primer plà, plà detall, primer plà , plà conjunt i plà general.
-Tipus de plans que predominen: predomina el primerissim primer plà i el plà conjunt.
-Trucs observats: posar de manera explícita o implícita la cocacola (com per exemple en les samarretes vermelles o el color dels llavis de la noia).
-Colors que destaquen: vermell, blanc i algunes tonalitats obscures com el negre.
-Persones i objectes que hi apareixen: gots de cocacola, ampolles de cocacola, nois i noies joves en diferents entorns.

2.Text que llegim o escoltem.

-Eslògan: siente el sabor (apareix al final de l'anunci)

-Paraules que acompanyen les imatges: cocacola con hielo, hielo con amigos, amigos con historias, historias con cocacola, cocacola con sonrisas, sonrisas con extraños, extraños con fuego, fuego con cocacola, cocacola con amor, amor con frescura , frecura con cocacola, cocacola con música, música con locura, locura con sueños , sueños con cocacola, cocacola con sentimiento.

-Logotip: 


3.Sons.

-Tipus de música: versió de " Taste the feeling" de Conrad Sewell.

-Altres sons: so del gas de la cocacola, so dels gels en el got ple de cocacola.


Què interpretem

1.Significats que es desprenen de la lecutra de les imatges.


-Ritme aconseguit:

-Funció dels trucs: presentar impícitament la cocacola a través dels colors i el logotip en samarretes o ampolles.
-Funció dels colors: representar la cocacola.
-Funció dels personatges o situacions que es presenten: representar la joventut i tots els sentiments que els volen transmetre.


2.Funció del text.


-Interpretació de l'eslògan i característiques: és una frase curta i contudent que resum el significat i la intenció de l'anunci, la qual dona enfasi a l'anunci i et diu el que has de fer: has de sentir el sabor de la cocacola com tots els joves han viscut aquestes situacions, amb sentiment i siempre acompanyats de cocacola.


-Intenció del text informatiu: el text que acomanya les imatges s'utilitza per combinar els valors emocionals que hi ha a les imatges amb la identitat de la marca la qual es troba al text i en les seves paraules.
El text relaciona i remarca el veure cocacola amb que es produeixin tots aquests diferents sentiments, hi ha un lligam entre les paraules i les imatges que les acompanyen.

3.Funció de la música i dels sons.

-Evocar, acompanyar, remarcar..: La funció de la música podriem dir que és crear i remarcar sentiments en comanyia de les imatges.


4.Estructura de l'anunci: diferents parts i què s'explica en cadascuna d'elles: l'anunci comença amb una imatge d'un got de cocacola vist desde aprop on es veuen les bombolles del gas i s'escolten els sons del gel i les bombolles. Després apareix una noia a la neu bebent cocacola i els seus amics jugant a la neu. A la següent imatge apareix un grup de nois que entren a una festa corrent. Després apareix una noia prenent cocacola i es besada per un noi de sorpresa. Més tard torna a sortir una altre noia prenent cocacola, uns desoneguts que es troben pel carrer i s'agraden, uns nois joves en una biblioteca "enrrollant-se", un noi cuinant mentre es pren una cocacola, una parella prenent cocacola de la mateixa ampolla mentre es miren als ulls , una noia que sorpren al noi que li agrada amb una cocacola al vagó del tren mentre ell marxa, un grup de nois corrent per la platja amb una capsa de cocacola, una noia ballant amb una samarreta de la cocacola en una festa, un noi tocant la bateria, una parella ballant en un terrat, un noi prenent una cocacola i per últim l'eslogan i el logotip.

5.A quin púbilic s'adreça l'anunci? a un públic jove el qual s'identifica amb  les imatges de l'anunci.

6.Quins valors ens transmet? transmet valors com l'amor, l'amistat, la passió, la bojeria, la confiança, el compartir, el viure els moments de la vida.